Ανθεκτικά στο νερό και στην θερμότητα, εσωτερικά αδιαπέραστα από έλαια και νερό.

Ανθεκτικά σε :

-θερμότητα έως 100 °C

-θερμότητα σε λάδι έως 100 °C

-θερμότητα σε νερό έως 100 °C

-φούρνο μικροκυμάτων, ατμομαγειρα.

-ηλ. Φούρνο έως 220 °C

-ψύξη έως -25 °C

Αποδεχτείτε την πρόκληση και κάντε μια απλή και πρακτική συνεισφορά στην διατήρηση των φυσικών πηγών ενέργειας