Μπωλ σαλάτας

12559

Σύνδεθείτε

Δοχείο σαλάτας στρογγυλό, PLA, 1400ml

Μπωλ σαλάτας

13650

Σύνδεθείτε

Δοχείο σαλάτας στρογγυλό, PLA, 950ml

Μπωλ σαλάτας

14517

Σύνδεθείτε

Μπωλ σαλάτας στρογγυλό διάφανο PLA, 720ml

Μπωλ

14969

Σύνδεθείτε

Μπωλ από ζαχαροκάλαμο μπεζ ορθογώνιο 900ml, 19.5x17x5.5cm

Μπωλ

14970

Σύνδεθείτε

Μπωλ σαλάτας από ζαχαροκάλαμο, μπεζ 600ml, 20.8x4.5cm

Μπωλ

14971

Σύνδεθείτε

Μπωλ σαλάτας από ζαχαροκάλαμο, μπεζ 900ml, 21x6cm

Μπωλ σαλάτας

15548

Σύνδεθείτε

Μπωλ από ζαχαροκάλαμο μπεζ 600ml

Μπωλ σαλάτας

2749

Σύνδεθείτε

Μπωλ σαλάτας ατομικό PLA, 200ml