Καπάκι

10063

Σύνδεθείτε

PLA καπάκι φουσκωτό τρύπα, διάμετρος 76mm

Καπάκι

10137

Σύνδεθείτε

Καπάκι για μπώλ στρογγυλό 425ml

Καπάκι

10379

Σύνδεθείτε

PLA καπάκι επίπεδο τρύπα, δίαμετρος 76 mm

Καπάκι

10536

Σύνδεθείτε

Καπάκι για ντιπ μπωλ 60ml - 120ml

Καπάκι

11645

Σύνδεθείτε

PLA καπάκι φουσκωτό, στοιβαζόμενο, με τρύπα, διάμετρος 96mm

Καπάκι

12012

Σύνδεθείτε

Καπάκι PLA δοχείου 850ml και 1000ml

Καπάκι

12049

Σύνδεθείτε

Καπάκι PLA δοχείου 500ml και 650ml

Καπάκι

12560

Σύνδεθείτε

Καπάκι PLA για μπώλ σαλάτας στρογγυλό 1400ml