Ντιπ μπωλ

10048

Σύνδεθείτε

Ντιπ μπωλ 60ml, στρογγυλό, PLA, Æ 70mm, ύψος 26mm

Ντιπ μπωλ

10049

Σύνδεθείτε

Ντιπ μπωλ 90ml, round, PLA, Æ 70mm, ύψος 41mm

Ντιπ μπωλ

10050

Σύνδεθείτε

Ντιπ μπωλ 120ml, round, PLA, Æ 70mm, ύψος 48mm

Ντιπ μπωλ

10135

Σύνδεθείτε

Ντιπ μπωλ στρογγυλό 6cm

Ντιπ μπωλ

VWPP0.5

Σύνδεθείτε

Ντιπ μπωλ 15ml, στρογγυλό, PLA