Τα προϊόντα Naturesse και Vegware κατασκευάζονται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, είναι βιοδιασπώμενα και κομποστοποιήσιμα.

Η διαδικασία παραγωγής τους καθώς και τα απορρίματα τους είναι ουδέτερου διοξειδίου του άνθρακα CO2. Ελέγχονται για την ποιότητα τους τόσο από κρατικούς όσο και από ανεξάρτητους ελεγκτικούς οργανισμούς.

Έχουν την ευρωπαϊκή πιστοποίηση EN 13432 κ πληρούν τις προδιαγραφές αναφορικά με τις βιοδιασπώμενες συσκευασίες. Στην Ελλάδα έχουν εγκριθεί για την ασφάλεια τους από το Γενικό Χημείο του κράτους.

Επιπλέον, η εταιρία εφαρμόζει κ ελέγχει πρακτικές σχετικά με ηθίκες, κοινωνικές και οικολογικές αρχές κατά την παραγωγή των προϊόντων στα κατά τόπους εργοστάσια.

Ενημερωθείτε εδώ αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των προΙόντων μας και την ανθεκτικότητα θερμοκρασίας για κάθε υλικό.

Δείτε τους αναλυτικούς καταλόγους. 

Αποδεχτείτε την πρόκληση και κάντε μια απλή και πρακτική συνεισφορά στην διατήρηση των φυσικών πηγών ενέργειας