Σε κάποιους κωδικούς υπάρχει δυνατότηα εκτύπωσης λογοτύπου για μεγάλες ποσότητες.

Αν ενδιαφέρεστε για ειδική εκτύπωση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας αναφέροντας:

-τον κωδικό προϊόντος
-την ποσότητα που σας ενδιαφέρει
-το λογότυπο για εκτύπωση
-την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης

Αποδεχτείτε την πρόκληση και κάντε μια απλή και πρακτική συνεισφορά στην διατήρηση των φυσικών πηγών ενέργειας